Se upp – ätstörningarna ökar och allt fler drabbas

Se upp - ätstörningarna ökar och allt fler drabbas

Tyvärr så är det alldeles för många som drabbas av någon form av ätstörning. Det är främst kvinnor som drabbas men man uppmärksammar alltmer att även män drabbas. Dock är mörkertalet bland män är förmodligen stort, särskilt när det gäller de mer atypiska formerna av ätstörningar som t ex ortorexi dvs nyttighetsstörning.

Hur vanligt är ätstörningar

Bland yngre tonåringar är anorexia nervosa den vanligaste ätstörningen och förekommer hos c:a 1%. Hos äldre tonåringar och kvinnor mellan 20 och 40 är hetsätningsproblem vanligast. Den svåraste formen av hetsätning, bulimia nervosa, drabbar ca 1-2% av alla kvinnor i åldrarna 18-30 år. En något lindrigare variant är hetsätningsstörning, som drabbar ytterligare ca 2%. Sammanlagt drabbas c:a 4-5% av alla kvinnor någon gång av en allvarlig ätstörning. Om man även räknar med lindrigare ätstörningar, som “anorexia light”, blir siffran förmodligen dubbelt så hög.

Riskzon

Visst är det skönt att gå ner i vikt om man känner sig för mullig men det gäller att göra det med förnuft. Medaljens baksida är att man faktiskt kan bli sjuk om man inte använder sitt förnuft och uppmärksammar varningstecknen.

Vanliga sjukdomsbilder

Nedan ser du en beskrivning över några vanliga sjukdomsbilder som kan uppstå:

Anorexia nervosa
Drabbar främst flickor och unga kvinnor och sjukdomen är känd inom medicinen sedan 1600-talet. Den som är drabbad känner sig ofta tjock, fastän hon väger för lite. Tanken på att gå upp i vikt gör henne livrädd. Att äta vanlig mat ger ångest men trots detta tänker anorektikern hela tiden på mat. Hela livet kretsar kring mat, ångest och rädslan för att gå upp i vikt. Anorexisjukdomen går i de flesta fall över men förloppet kan ibland bli långdraget. Utan behandling leder sjukdomen i en del fall till döden pga svält eller självmord.

Bulimia nervosa
Innebär hetsätning, är närbesläktat med anorexia. Hetsätning har blivit ett vanligt problem hos många kvinnor. Den som lider av hetsätning vräker tvångsmässigt i sig stora mängder mat för att sedan ofta kräkas upp den. Andra sätt att kompensera för hetsätningen är att fasta, motionera, laxera eller hålla en extrem bantningsdiet. Även hetsätaren är livrädd för att gå upp i vikt och känner sig tjock, oavsett om hon är det eller inte. Då de flesta hetsätare är normalviktiga syns det inte på utsidan att någon lider av bulimi. Tillståndet medför ofta ett stort lidande och kan leda till svåra komplikationer i form av depression, självmord och social isolering.

Binge eating disorder (BED), eller hetsätningsstörning
Detta är en störning som är närbesläktat med bulimia nervosa. Vid BED kompenserar inte den drabbade för hetsätningen genom att kräkas, laxera eller hålla en extrem bantningsdiet. Följden blir nästan alltid att den drabbade blir överviktig. Uppemot 30% av alla svårt överviktiga lider av BED.

Ätstörning UNS
Kallas de lindrigare varianterna av ätstörning där olika kompensationsmetoder som kräkning, laxering, vätskedrivande medicin eller fasta och intensiv motion används för att banta. Bantningen går dock inte så långt att man får en riktig anorexia nervosa. Man har inte heller överätningsattacker i form av helt okontrollerad hetsätning. Denna typ av ätstörning kallas ibland i media för “anorexia light” och är ibland början på en svårare ätstörning, ibland slutfasen av en lång tids sjukdom.

Om du känner att du befinner dig i riskzonen eller att du faktiskt har något av ovanstående symptom, kontakta din vårdcentral så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt personal för att hjälpa dig ur ditt invanda mönster. Tänk på att det aldrig är för sent för att bryta ett levnadsmönster men ju för desto fortare går det att bryta.

Lycka till och älska dig för den du är!

Du gillar säkert även...