Pooltrenderna för 2023

Smarta pooler

Den ökande användningen av teknik för att automatisera och förbättra poolunderhåll och energieffektivitet har lett till smarta pooler. Dessa pooler använder sig av avancerade system som automatiserade rengöringssystem, smart belysning och energisparande pumpar för att minimera underhållsarbete och maximera energieffektivitet. Dessutom kan smarta pooler kopplas till hemautomationssystem för att övervaka och justera poolens temperatur, pH-balans och filtreringssystem på distans.

Biodesignade pooler

En trend mot att använda naturliga material och växtliv för att skapa en mer ekologiskt hållbar och estetiskt tilltalande poolmiljö har gett upphov till biodesignade pooler. Dessa pooler använder biologiska filter och växter, som vattenväxter och mikroorganismer, för att rena vattnet utan behov av kemikalier. Detta ger en hälsosammare och mer miljövänlig simupplevelse, samtidigt som det skapar en naturlig och harmonisk utomhusmiljö.

Små och kompakta pooler

Ett växande intresse för mindre pooler som passar i mindre utrymmen och är mer kostnadseffektiva har lett till en ökning av små och kompakta pooler. Dessa inkluderar spabad, lap-pooler och plaskdamm för barn, vilka kan installeras på begränsade ytor som takterrasser, små trädgårdar och innergårdar. De är idealiska för dem som vill njuta av fördelarna med en pool utan att behöva investera i en stor och dyr anläggning. Just en liten åttaformad pool är den pooltypen som får plats på de flesta tomter och altaner.

Modulära pooler

En ökning i populariteten för modulära poolsystem som är enkla att installera och kan anpassas efter kundens behov och utrymme. Dessa system består av förmonterade sektioner som kan sammanfogas för att skapa en anpassad poolkonfiguration. Modulära pooler erbjuder snabb och enkel installation, vilket minskar bygg- och installationskostnader, och de kan enkelt anpassas eller byggas om vid behov.

Multifunktionella pooler

Pooler som är utformade för att erbjuda olika funktioner och användningsområden, såsom motion, avkoppling och underhållning blir alltmer populära. Dessa inkluderar pooler med integrerade vattenrutschbanor, simströmmar för träning och inbyggda bänkar för avkoppling. Många multifunktionella pooler är också utrustade med bubbelpooler, massagestationer och andra bekvämligheter för att erbjuda en komplett sim- och avkopplingsupplevelse.

Miljövänliga pooler

En ökad medvetenhet om miljöpåverkan av poolunderhåll och konstruktion har lett till en ökning av miljövänliga material och tekniker. Detta inkluderar soluppvärmda pooler som utnyttjar solenergi för att värma upp poolvattnet och därmed minskar användningen av fossila bränslen.

Återanvändning av regnvatten är en annan teknik som innebär att regnvatten samlas in och används för att fylla på poolen, vilket minskar förbrukningen av dricksvatten. Dessutom används energieffektiva poolutrustningar, som pumpar och filter med låg energiförbrukning, för att ytterligare minska poolens miljöpåverkan.

Hållbarheten på en pool är även det en miljöaspekt och det finns ingen pool som har längre livslängd än en Thermopool och därmed klimatvänlig.

Poolbelysning och estetik

En trend mot mer innovativ och energieffektiv belysning, samt fokus på poolens estetiska utseende, har bidragit till en ökning av kreativa och hållbara poolkoncept. Detta inkluderar användningen av LED-lampor, som är energieffektiva och har lång livslängd, samt undervattensbelysning för att skapa en stämningsfull och inbjudande atmosfär. Anpassad landskapsarkitektur runt poolen, såsom vattenfall, naturliga stenformationer och växtliv, bidrar också till att skapa en unik och estetiskt tilltalande miljö. Dessa trender gör det möjligt för poolägare att kombinera design och funktionalitet med en stark miljömedvetenhet, vilket skapar en hållbar och attraktiv poolupplevelse för alla att njuta av.

Du gillar säkert även...