Om SPA – ursprung och tradition

Spabad är njutning

Visste du att SPA betyder Salus Per Aqua, dvs hälsa genom vatten? Det finns olika möjliga ursprung av ordet SPA. Några av dem ska vi förklara här nedan:

  • Under antiken ristades ofta bokstäverna SPA in i den marmor som fanns i de offentliga badhusen och bokstavsföljden var alltid densamma. Detta meddelande tolkades och översattes från latinets: Salus Per Aqua dvs hälsa/läkning genom vatten.
  • En annan tolkning är att ordet kan spåras som form av latinets verb spargere, som betyder hälla framåt dvs att ordet är av etymologisk art. Romarna byggde sina anläggningar vanligtvis vid varma källor exempelvis Budapest och andra liknande platser och där hällde det varma vattnet framåt.
  • Till det engelska språket hittade ordet sin väg genom det Wallonska ordet espa, vilket betyder fontän och som sedan utvecklades till ordet spaw.
  • När de varma källorna återupptäcktes och de terapeutiska baden utvecklades för dess medicinska värde tog en liten by i östra delen av Belgien ordet Spa åter och det var år 1326.
  • År 1551 upptäckte William Slingby svavelkällan Harrogate i England. Han jämförde dessa med Spartanen, källan i Belgien och dess termologiska förhållanden. Under tidigt 1600-tal publicerades en mängd flygblad om svavelkällan i Harrogate och några månader sedan omnämndes svavelkällan som ett spa.

 

Numera har dock betydelsen av spabad utvecklats i form av olika termer, exempelvis upplevelser, läge och område.

SPA besöken med en kort beskrivning av kärnvärden till för:

  • Hälsa
  • Ökat välbefinnande
  • Ett helare liv
  • Ett friskare liv
  • Mindre skadlig stress
  • Friskt flödande energi
  • Bättre balans

Du gillar säkert även...