Ny självhjälpsbehandling i kampen mot kroppsföraktet

Är du missnöjd med ditt utseende? Du är inte ensam. En av tio unga kvinnor lider av ätstörningar. Var tionde svensk kan tänka sig plastikkirurgi. Allt fler människor lever med ett förakt för sin egen kropp och de flesta får aldrig professionell hjälp, innan det kan vara för sent.

Nu kan ett utbrett missnöje med kropp och utseende avhjälpas med framgångsrik självhjälp. I vår genomförs vid Uppsala universitet en studie på drygt 200 svenskar med negativ kroppsuppfattning. Den nya KBT-baserade metodens syfte är att lära ut hur man lever med, istället för mot, sin egen kropp.

Är du missnöjd med din kropp? Beror din självkänsla på hur du bedömer ditt utseende? Lever du i väntan på att din kropp och ditt utseende ska förbättras? Du är inte ensam.

Idag lever många människor med ett stort missnöje över sitt eget utseende. Att ogilla sin kropp har blivit något av en norm, framför allt hos kvinnor. Mer än 10 % av alla unga kvinnor har något slag av ätstörning enligt web4health. Forskning från USA pekar på att missnöje med kropp och utseende har blivit alltmer vanligt sedan 70-talet. Allt fler blir också positivt inställda till skönhetsoperationer. I en undersökning från 2004 meddelar Sifo att var tionde svensk är beredd att med kirurgisk hjälp förbättra sitt utseende.

Kampen för att uppnå dagens skönhetsideal kan ha förödande konsekvenser. Vanliga följder av kroppsfixering och bantning är depression, ångest, missbruk, ätstörningar och det kan till och med leda till döden. I en undersökning av patienter med anorexi dog 15 % inom 12 år av antingen fysiska orsaker eller självmord.

Du gillar säkert även...