Feng Shui

Feng Shui

Energier i hemmet

Spelar möbleringen i hemmet någon roll? Kan man möblera så att man mår bättre? Enligt Feng Shui ska man skapa rum som balanserar enligt de fem grundenergierna som universum består av. Det är osynliga energier och vägar som finns i all materia.

Feng shui är ett inredningssätt som kineserna har utövat i många tusen år. Feng Shui betyder vind och vatten och står för himmeln och jorden. Med feng shui skapar du balans i ditt hem och det går ut på att du ska ha din omgivning i harmoni med naturen. Det gäller att låta chi flöda fritt så att du får energibalans i hemmet, på så sätt kan man få hälsa och rikedom.

Man måste se till att Yin och Yang är representerade och de fem elementen som är jord, träd, vatten, eld och metall. Så med utgångspunkt från huskroppens placering och efter väderstrecken ser man på planlösning, färgsättning, möblernas placering och kan på så sätt påverka sin lycka. Om du tycker att det låter flummigt och inte tror på det så kan det ändå vara ett hjälpmedel för att frambringa balans och sinnesro i ditt hem.

Om man ska göra feng shui helt rätt så är det mycket som man ska tänka på. Bland annat ska man först titta hur ditt boende står i förhållande till naturen, materialet som det är byggt med, formen och hur dörrar, fönster, möbler med mera är placerade så att det inte skapas konflikt i energiflödet.

Du behöver inte göra det till en hel vetenskap, du kan börja med att försöka få chi-flödet i något rum för att se om det funkar för dig, därefter kan du fortsätta att förändra alla rum enligt feng shui. I vissa rum kanske du vill känna lugn och ro, medan i ett annat där du vill få energi. Det finns många spännande och intressanta böcker om du vill läsa mer i ämnet.

Hur ska man då gå tillväga för att skapa harmoni? Man kan föreställa sig att en ström forsar genom huset. Vart kan det strömma fritt och vart stoppas det av tillexempel möbler? Gamla döda växter bringar otur, så se till att ha levande växter som renar rummet. Akvarium sägs bringa lycka. Locket på toaletten ska vara stängt annars försvinner chi ut med vattnet. Kranar som droppar gör att dina pengar försvinner. Med speglar kan du leda energiflödets kurs men man får inte ha två speglar mot varandra. Välj gärna bord som är runda eller ovala. Ostädade och stökiga rum får chi att stanna och håller dig kvar i det förflutna och symboliserar hur vi hanterar livet i det stora hela. Källaren står för vår undermedvetna och vinden står för framtidsmöjligheter, så det gäller inte bara att ha det enligt feng shui i hemmet utan vi måste även se till våra förrådsutrymmen. Detta är bara ett litet axplock ur läran feng shui det finns mycket mer information som du kan fördjupa dig i.

Nu behöver du inte göra feng shui till hemmets lag, du ska trivas i ditt hem och se det som en inspirationskälla!

Du gillar säkert även...