Det borde vara allas rätt att få må bra

Det borde vara allas rätt att få må bra

Vi hör alldeles för ofta “proffstyckare” säga: “Nu har du varit med om så mycket olycka att du kommer att må dåligt länge, länge, antagligen hela livet.” Eller att “denna diagnos som du just har fått medför att du kommer att ha dessa problem och smärtor resten av livet”.

Hur kan man ge en drabbad människa den domen? Hur kan man få göra så när det alldeles för ofta, inte är sant.

Det tycker jag borde vara brottsligt.

Jag vet att hjälp finns för att få människor att må bra. Och det med en behandling som går mycket fortare än vad vi är vana vid.

Det finns människor som idag är fullständigt paralyserade av sorg, ett trauma, ett besked från en läkare eller annat de tvingats varit med om. Det kan bli en omänsklig börda att bära! Att då hela tiden dessutom bli påmind om att detta tillstånd tar mycket lång tid att bearbeta och komma igenom kan i sig utlösa ytterligare kriser och symtom.

Stora eller små saker
Många drabbas av händelser, små eller stora, som gör att de mår dåligt. Vi ser i vår omvärld att det sker olyckor dagligen. Oavsett om det är en eller flera som drabbas kan det för den enskilda individen vara en total katastrof.
Det behöver inte vara en katastrof för att man skall ”gå ner sig”. Ibland kan det räcka med en kommentar från någon nära eller att man själv börjar älta något. Någon fastnar i en hiss eller blir illa biten av en hund eller rånad.
Efter en arbetsam händelse mår vi alla olika. En del av oss går vidare med en känsla i kroppen som kommer att mala sönder själen. Jag tycker inte att man skall behöva ha det så, och jag vet att man inte behöver ha det så.

Om du själv eller någon i din närhet mår dåligt, föreslå dem att läsa mer om TFT – tankefältterapi. Ingen skall behöva ha smärta i själen. TFT är den nya aktiva behandlingsmetoden för arbetsamma känslor.

Om du har kroppsliga besvär
Många smärtor är traditionellt mycket svåra att läka. Inom sjukvården har de ett piller för varje symtom och tanken är oftast att man skall angripa eller bedöva symtomen.

Mycket ofta blir det bättre resultat om man ser till att avhjälpa källan till besvären. All erfarenhet säger att renas kroppen från gifter, skadliga bakterier, virus och parasiter så fungerar den mycket bättre. Inga sjukdomar trivs i en ren kropp.
Med en naturlig metod kan du nu få rening av kroppen och vitalisering av dina organ och ditt immunförsvar. Det ger dig en ren fungerande kropp utan smärtor.

Du gillar säkert även...