Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom

Detta är en sjukgymnastikform där man både ser till kropp och själ. Man vill finna, förstå och förstärka de resurser som kroppen redan äger. Man kan då bearbeta sin hälsa, inspireras och hitta sin egen väg i tillvaron.

Känslor och spänningar av stress samlas i vår kropp och det slår negativt på andningen, kroppshållning och våra kroppsrörelser. Basal Kroppskännedom bygger på enkla rörelser som lämpar sig till människans kropp. Med existens här och nu ska det tränas i lugn och ro, antingen individuellt eller i grupp. Konceptet bygger på fri andning, balanserad hållning och själslig närvaro. Tränar man i grupp arbetar alla ifrån sina egna förutsättningar och när man arbetar i grupp kan man även ge och ta lärdom från de andra deltagarna. När man tränar regelbundet så blir det en naturlig användning också i vardagen både mentalt och kroppsligt.

Sjukgymnasten fungerar som en vägvisare, demonstrerar rörelserna och hjälper till att man utvecklas som människa. Övningarna är individuella och kan utföras stående, sittande eller liggande. När man tränar regelbundet förbättrar man kroppshållningen och sin rörelseförmåga, det inverkar också matsmältningen och andningen. Man försöker uppnå balans i kropp och själ, ta bort blockeringar och förhindra muskelspänningar. Man förbättrar sin förmåga att själv kunna göra något åt sin situation.

Basal Kroppskännedom härstammar från träningsformen Tai Chi och har sedan anpassats efter västerländska mått och inriktar sig på människans egen läkande kraft. Det används till exempel vid långvarig smärta, ångest, ängslan, depressioner eller andra psykologiska besvär och vid stress. Det ger ökad kroppskännedom både i rörelse och i vila och kunnande i kroppens möjligheter och begränsningar.

Genom att man lär känna sitt jag blir man lyhörd på kroppens signaler och till olika förändringar. För att kunna utvecklas och få effekt av behandlingen måste man ha en egen motivation och vilja. Basal Kroppskännedom inspirerar viljan till utveckling och utforska sina egna mentala och kroppsliga resurser. När styrkan och stabiliteten växer påverkas också det psykiska hälsotillståndet.

Du gillar säkert även...